جلسه كميسيون اقتصاد مقاومتي ( جذب سرمايه گذار )

 اهم مباحث  مطرح شده :
-اطلاع رساني مناسب و درج قيمت فروش 32 قطعه زمين از اراضي كوي پزشكان و 7 قطعه زمين تجاري واقع در فاز 8 شهرك انديشه جهت استحضار عموم و نصب بنر در محل زمينهاي مورد نظر
 
-تلاش مضاعف در محقق شدن افزايش سهم ارزش افزوده

-نظارت وبرنامه ريزي مطلوب  در ايجاد درآمد پايدار

-بازديد از كشتارگاه هاي صنعتی دام در شهرهاي بزرگ همجوار  جهت آشنايي با تجارب و نقاط قوت عملكرد آنها

-( پيشنهاد بازديد از كشتارگاه صنعتي  كرمانشاه )

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان