5 اسفند 1396

جلسه كميسيون نظارت شوراي اسلامي شهر بروجرد

موضوع : تعيين تكليف پرسنل داراي شرايط بازنشستگي شهرداري بروجرد
موارد مهم جلسه :
-بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر انجام اقدامات لازم جهت باز نشسته شدن  پرسنل داراي 30 سال سابقه كار تا پايان سال جاري توسط شهرداري  
-چارت سازماني شهرداري در اختيار شوراي اسلامي شهر قرار گيرد.
-ارسال اسامي پرسنلي كه داراي 20 سال سابقه مشاغل سخت و زيان آور مي باشندبه شورا
-ارسال اسامي پرسنل بالاي 60 سال سن كه شرايط بازنشستگي را دارا مي باشند به شورا
-بررسي مسائل و مشكلات كشتارگاه دام
-بررسي مشكلات و معضلات دستفروشان سطح شهر

 

 

Print
دی ان ان