جلسه كميسيون فني ، تخصصي و املاك شوراي اسلامي شهر بروجرد

 اهم مباحث جلسه :


ايجادطرح پاركينگ طبقاتي در سطح شهر
استفاده از ظرفيت پاركينگ محمدي  
ايجاد طرحي جامع و دقيق با هدف وصول مطالبات شهرداري
 ارائه نتيجه اقدامات انجام شده توسط شهرداري در ارتباط با بحث مميزي املاك
بازديد ميداني از موقعيت مكاني پرونده هاي مطرح شده در كميسيون

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان