27 اسفند 1397

معابر فرعی و اصلی بروجرد در روز برفی شهر با عملیات نمک پاشی باز شد

💢 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بروجرد، با شروع  بارش برف در اولین ساعات صبح امروز، شهرداری بروجرد با بسیج کلیه نیروها و امکانات موجود در حوزه معاونت خدمات شهری، عملیات نمک پاشی و بازکردن معابر سطح شهر را به اجرا درآورد.

💢گفتنی است معاونت محترم خدمات شهری نیز به همراه سایر مدیران ذیربط با حضور در سطح شهر مستقیما بر حسن انجام کار و فعالیت نیروهای شهرداری در باز کردن مسیر معابر نظارت  داشتند.

 

Print
دی ان ان