12 اسفند 1396

جلسه كميسيون اقتصاد مقاومتي ( جذب سرمايه گذار )

موضوع : بررسي در خواست موسسه فرهنگي قرآن و عترت بشراي وحي در خصوص كشتارگاه
 

اهم مباحث :
ايجاد كشتارگاه صنعتي  با رعايت  استانداردها و اصول بهداشتي
واگذاري مشاغل دست و پا گير و زيان ده از بخش دولتي به بخش خصوصي
نظارت دقيق شهرداري و اداره دامپزشكي و شبكه بهداشت و درمان بر كيفيت، بهداشت ، بسته بندي مازاد گوشت مصرفي شهرستان جهت صادرات به استانهاي همجوار
بازديد ميداني اعضاي شورا از محل كشتارگاه صنعتي شهر اشتهارد

 

 

 

Print
دی ان ان