جلسه هیات کارشناسی سرمایه گذاری

امروز پنج شنبه مورخ 1399/03/08 جلسه هیات کارشناسی سرمایه گذاری با حضور اعضای محترم برگزار گردید که طرح های ذیل توسط هیات کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری چکش کاری و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1- بررسی طرح شهربازی سرپوشیده

2- بررسی طرح شهربازی رو باز

3- بررسی طرح درمانگاه شهرداری

4- بررسی ساخت پروژه تجاری مسکونی کمپینگ

انتخابگر پوسته

دی ان ان