نصب دستگاه های تمام الکترونیک پرداخت کرایه آنلاین بر روی تمامی اتوبوس های شهر به اجرا درآمد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان