27 اسفند 1396

شاخص عملکرد واحد عمران حوزه معاونت امور زیربنایی و ترفیکی شهرداری درهفته جاری

 

 

لکه گیری بتن خیابان آیت ا... طالقانی کوچه گرشاسبی

 

 

 

 

لکه گیری و اصلاح جداول خیابان صناعی هشت متری فرحناز

 

 

 

لکه گیری و اصلاح جداول در  میدان عشایر و بلوار ایت ا... صاحب زمانی (رینگ جنوب) و خیابان بهار

 

 

لکه گیری و اصلاح جداول خیابان 45 متری بسیج

 

 

 

لکه گیری و اصلاح جداول خیابان 45 متری شهرداری و میدان تهنیت

Print
دی ان ان