جلسه كميسيون گردشگري و جذب سرمايه گذار خارجي شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢موضوع : ساماندهی بافت های تاریخی

💢اهم مباحث :
-تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی مراکز  و بناهای تاریخی و باغات محدوده قانونی شهر
-تصمیم گیری در رابطه با وضعیت موجود در حوزه گردشگری و بناهای تاریخی سطح شهر
-دعوت از مدیرکل میراث فرهنگی  استان و نمایندگان مجلس و اداره اوقاف در جلسات آینده

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان