27 فروردین 1397

جلسه کمیسیون اقتصاد مقاومتی ( جذب سرمایه گذار ) شورای اسلامی شهر بروجرد

💢موضوع : تعیین تکلیف میزان سهم شهرداری از پروژه فاز دو میدان قیام 

💢نکات مهم جلسه :
-ایجاد راهکار مناسب در دستیابی به اهداف مورد نظر شهرداری و سرمایه گذار پروژه 
- مقرر شد شهرداری طی مدت ۱۰ روز موضوع را پیگیری نموده و نتیجه نهایی را به شورا ارسال نماید . 
- کارشناسی ملک میدان قیام با تعیین ۳  کارشناس مجرب از طرف شهرداری، پیمانکار و شورای اسلامی شهر

 

Print
دی ان ان