29 فروردین 1397

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

💢موضوع : بررسی پرونده های ساختمانی دارای تخلف و تصمیم گیری در ارتباط با برگزاری همایش روز شوراها در بروجرد 

💢دراین جلسه مقرر شد که سه نفر کارشناس برای بار دوم ملک را قیمت گذاری کنند ومبلغی که در سال ۹۴ پرداخت شده به اندازه همان مبلغ ملک حساب شود وبقیه به قیمت روز محا سبه شود و ملک دیگری که قبلا دراین کمیسیون مطرح شده شهرداری منطقه یک وباز رسی موظف شدن که یک کار گروه مطالبات تشکیل دهندند وپیگیری نمایند

💢مسئول کمیسیون :  خانم اشرف چگنی

 


 

Print
دی ان ان