دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک دارایی سال 1395 شهرستان بروجرد

دفترچه ارزش معاملاتی املاک بروجرد در سال 1395 اعلام شده که در پیوست این مطلب ارائه شده است.

لازم بذکر است که مبالغ ارائه شده در دفترچه مذکور صرفا برای املاکی است که در معابر 12 متری واقع شده اند و به ازای هر متر بیشتر و کمتر به میزان 2% افزایش یا کاهش قیمت محاسبه میگردد.

نحوه محاسبه قیمت منطقه ای اضافه شد.

در سال 1397 تا زمان ارائه شدن دفترچه ارزش معاملاتی سال 1396 از دفترچه ارزش معاملاتی سال 1395 با کاهش 15% استفاده میشود.

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان