1 اردیبهشت 1397

جلسه کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر بروجرد

💢 موضوع : بحث و تبادل نظر در مورد نحوه رفع مشکلات گازرسانی به شمال منطقه اسلام آباد 

💢مسئول کمیسیون : آقای داود گودرزی

 

Print
دی ان ان