1 خرداد 1399

پروزه تفکیک پسماندهای خشک از مبدا

قرارداد پروزه تفکیک پسماندهای خشک از مبدا بالاخره پس از سالها تلاش بالاخره در تاریخ 1399/03/01 بطور رسمی فی مابین شهرداری بروجرد و سرمایه گذار بخض خصوصی به امضاء رسید و فعالیت رسمی خود را شروع کرد.

مدیر سرمایه گذاری شهرداری بروجرد گفتند این پروژه پس از ارائه در هیات کارشناسی سرمایه گذاری و چکش کار ،ن توسط اعضای محترم، به هیات عالی سرمایه گذاری ارجاع شد تا در پروسه قانونی شیوه نامه سرمایه گذاری قرار گیرد. این مهم پس از بررسی توسط اعضای محترم هیات عالی سرمایه گذاری به شورای محترم اسلامی شهر ارجاع و سپس در کمیته انطباق تصویب گردید.

رسول عالم  به برخی از مزایای اجرای این طرح اشاره و افزایش مشارکت حداکثری شهروندان در تفکیک پسماند ارزشمند در مبدأ از طریق ایجاد انگیزه، توسعه سیستم مکانیزه جمع آوری، توزین و تفکیک پسماند ارزشمند مبتنی بر اصول بهداشتی به همراه امکان نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، انتقال پسماند ارزشمند به مرکز انتقال دوباره، افزایش سهم پسماند بازیافت شده از حجم کل پسماند جمع آوری شده در شهر بروجرد، ایجاد بانک اطلاعاتی پسماند ارزشمند شهروندان، تحقق اهداف شهر هوشمند در حوزه مدیریت پسماند ارزشمند شهری، ارتقای فرهنگ شهروندان در زمینه مسائل زیست محیطی و تفکیک پسماند و تسهیل فرآیند جمع آوری پسماند ارزشمند شهروندان را برخی از این مزایا اعلام کرد.

Print
دی ان ان