17 اردیبهشت 1397

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : ساماندهی پارک بانوان ، باغ خانواده ، موزه تاریخی شهرداری بروجرد ، حریم محوطه امام زاده جعفر 0 
(علیه السلام ) 
نکات مهم جلسه : 
تهیه امکانات و تجهیزات لازم جهت رفاه حال بانوان و شهروندان در پارک بانوان و باغ خانواده 
حرکت به سوی درآمد زایی و استفاده ازپتانسیل مراکز گردشگری و تفریحی بروجرد 
تشویق و ایجاد مقدمات لازم جهت بازدید دانش آموزان از موزه تاریخی شهرداری 
مذاکره با میراث فرهنگی و سرعت بخشی در روند بازسازی ساختمان تاریخی باغ خانواده 
 

Print
دی ان ان