جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری و جذب سرمایه گذار خارجی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : تشکیل سومین کارگروه ساماندهی مراکز و بناهای تاریخی و باغات با محوریت پل تاریخی قلعه حاتم با میزبانی دهیار و شورای اسلامی قلعه حاتم و با حضور روسای ادارات مختلف

 

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان