26 اردیبهشت 1397

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع :
بخش اول : گفتگو در مورد تعیین تکلیف پروژه 8 بهشت 
بخش دوم : پیشنهاد برگزاری مراسم هفته نکو داشت بروجرد ، به منظور معرفی و شناساندن جاذبه های تاریخی و گردشگری 
و فرهنگی شهر و علما و مشاهیر ونخبگان و قهرمانان ورزشی و صنایع دستی و سوغات بروجرد

Print
دی ان ان