جلسه کمیسیون گردشگری و جذب سرمایه گذار خارجی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع :
- پیرو جلسه منعقد شده درهفته گذشته پیرامون بحث رونق گردشگری به محوریت پل تاریخی قلعه حاتم 
در این جلسه راهکارهای مختلف معرفی بروجرد جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان