جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : 
بررسی پرونده های ساخت و ساز دارای تخلفات 
بحث وتبادل نظر پیرامون مشکلات موجود در واگذاری زمین واقع شده در خیابان 12 متری توسط شهرداری

 

 

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان