جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع :
بررسی وضعیت دیوارکشی تپه چغا توسط سازمان آب 
بحث و تبادل نظر در مورد پرونده ملک آقای صدیقی واقع در خیابان امیرکبیر 
تصمیم گیری در خصوص ملک ساخته شده دارای تخلف واقع در خیابان سیاوش

 

 

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان