جلسه کمیسیون فنی ، تخصصی و املاک شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع : 
بررسی مشکلات تالار مهرگان 
ارائه بانک اطلاعاتی شفاف از املاک شهرداری جهت گزارش به شورا ظرف مدت یک هفته 
بررسی ملک دارای تخلف ساخت وساز واقع در خیابان سیاوش 
بررسی ملک دارای تخلف ساخت و ساز واقع در خیابان شهدا

 

 

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان