22 خرداد 1397

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوعات :
بررسی پرونده پروژه هشت بهشت 
گفتگو در مورد ساماندهی بیلبردهای تبلیغاتی و همسان سازی پایه استندهای سطح شهر و جلوگیری از نصب داربست جهت تبلیغات 
مذاکره با بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری وساخت کارخانه زباله سوزدر بروجرد

 

 

 

Print
دی ان ان