31 اردیبهشت 1398

طی ۲ ماهه نخست امسال: ۲۲۵۶۶.۴۴ مترمربع پروانه ساختمانی در منطقه یک شهرداری بروجرد صادر شده است

💢 به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بروجرد، ابراهیم صارمی با اشاره به عملکرد حوزه شهرسازی در  دو ماهه نخست امسال بیان کرد: ۲۲۵۶۶.۴۴ مترمربع پروانه ساختمانی طی این مدت صادر شده است که جمع کل سوابق صادر شده در این منطقه به ۹۶ مورد می رسد.

💢وی تصریح کرد: موارد صادر شده شامل ۱۳۴ مورد تفکیک اراضی، ۱۳۰ مورد گواهی صدور، ۹۶ مورد پروانه ساختمان، ۱ مورد تمدید پروانه و ۵ مورد اصلاح پروانه بوده است.

💢 سرپرست منطقه یک شهرداری بروجرد با اشاره به اینکه ۳۰۰ مورد مفاصا در دو ماهه نخست امسال صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: تلاشهای مدیریت شهرسازی و کارکنان این منطقه بدون تعامل و همکاری با شهروندان امکان پذیر نیست.

 


 

Print
دی ان ان