مسجد امام (ره)

این بنای عظیم با وسعتی قریب به هفت هزار متر مربع بزرگترین مسجد تاریخی غرب کشور است.این مسجد در مجاورت بازار اصلی بروجرد استقرار دارد که به گمان کارشناسان مسجد امام در محل مسجد قدیمی تر (احتمالا مسجد جامع حدیث)احداث شده است.احداث بنای مسجد در دوره زندیه آغاز و اقدامات تکمیلی بویژه تزیینات وابسته به معماری این اثر ارزشمند در دوران قاجار صورت گرفته است .این بنای مذهبی رفیع از نوع مساجد چهار ایوانی است که ایوانهای شرقی وغرب بطور کامل و ایوانهای شمالی و جنوبی با اندکی تفاوت باهم قرینه اند.بخشهای اصلی مسجد شامل گنبد خانه .شبستان های غربی و شرقی و شبستان زمستانی .حجره های فوقانی محل اسکان و تحصیل طلاب علوم دینی .برف انداز .قاضی شرف و...می باشد. علاوه بر آن مسجد دارای سه ورودی از شمال غرب وشرق میباشد.عمده تزیینات بکار رفته در این اثر تاریخی شامل کاشیکاری تزیینات چوب و کتیبه های گچی با مضامین آیات قرآن و احادیث پیامبر (ص) و اءمه اطهار میباشد.صحن اين بنابه طول وعرض47×61مترمربع است و در وسط آن حوض بزرگي قرار دارد . مسجد داراي سه درگاه مي باشد درگاه شمالي آن به طرف خيابان جعفري باز مي شودو داراي طاق و مقرنسهاي بسيار زيبا ست كه با كاشي خشت هفت رنگ به سبك دوره قاجاري تزين و در ميان آن نام فتحعليشاه قاجار1212(ه.ق)نقش بسته است.
طرح ونقشه اين بنا از مسجد امام تهران الگو برداري شده است
 راه ورودي غربي آن به سمت بازار دواتگران باز مي شود وبه خيابان صفا راه دارد.شبستان جنوبي زير گنبد اصلي قرار دارد بلنداي طاق آن5/17 متراست و حاشيه آن با كاشيهاي سياه و قهوه اي تزيين شده ومحراب اين شبستان گچبري شده است . ايوان شمالي مسجد17متر بلندي دارد و حاشيه آن با كاشي معرق تزيين شده كه در نوع خود از كاشيهاي بي نظير قاجاريه محسوب مي گردد.مسجد امام يكي از حوزه هاي علميه قديمي به شمار مي آيدكه داراي ارسي هاي مشبك و زيبايي است و در آن 16 حجره براي سكونت طلاب در نظر گرفته شده است 
این بنا مربوط به دوره قاجاریه (فتحعلیشاه قاجار) و به شماره 394در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است..
آدرس: میدان امام - ابتدای خیابان صفا

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان