دبیرستان امام (ره)

دبیرستان امام خمینی بروجرد نمونه شاخصي از معماري سنتی و اروپایی است.

ارتباط بين ايران و كشورهاي اروپايي از سالهاي قبل حكومت قاجار وجود داشته، اما از اواسط دوره قاجار اين ارتباطات افزايش چشمگيري يافت.

با گسترش رفت و آمد بين ايران و فرنگ و تحصيل عده‌اي از ايرانيان در كشورهاي مختلف اروپايي زمينه تأثيرپذيري از اروپا در بسياري مسايل فراهم شد که از جمله مي‌توان به جنبه‌هاي مختلف معماري،‌ هنري،‌ علمي و آموزشي اشاره كرد.

از اين زمان به بعد ساختن مدارسي به سبك معماري غربي و شيوه‌هاي آموزشي و تدريس علوم جديد در بسياري از مدارس ايران رواج يافت، اين روند در دوره پهلوي و به علت تغيير و تحولاتي كه در گرايش بيشتر به غرب و نياز به تدريس علوم جديد در ايران به وجود آمد،‌ تشديد شد بهطوريكه مدارس بسياري به شيوه غربي در ايران شكل گرفت.

از جمله بناهايي كه در اوايل دوره پهلوي با تلفيقي از معماري سنتي ايران و سبك و سياق اروپايي در شهر بروجرد ساخته شده، بنايي است معروف به دبيرستان پهلوي(امام خميني فعلي)‌ كه دارای وسعتي حدود 14هزار مترمربع است و بهعنوان نمونه شاخصي از معماري اين دوره در شهر محسوب مي‌شود.

اين بنا شامل يك ساختمان دو طبقه به عنوان فضاي آموزشي و كلاسهاي درس،‌ سالن آمفي تئاتر(اجتماعات) ‌و فضاي وسيع حياط است.

ساختمان كلاسهاي آموزشي در دو طبقه و بهصورت يك بناي مستطيل شكل بوده كه در سمت جنوب واقع شده و در پشت كلاسهاي درس، يك ايوان با 12 ستون آجري قرار دارد؛ همچنین در دو طرف، ايوان پيشرفته ديگری به صورت نيم دايره و با ستونهاي آجري ساخته شده است.

ورودي اصلي بنا در سمت غرب قرار گرفته و ساختمان در سمت شمال‌شرقي و شمال‌غربي ورودي و خروجي‌هاي ديگري نيز دارد، داخل ساختمان شامل يك راهروي اصلي بوده كه ورودي كلاسها به اين راهرو باز مي‌شود؛ این راهرو درجهت شمال كلاسها ساخته شده است.

سقف بنا در طبقه اول با تيرهاي چوبي و در طبقه دوم بهصورت شيرواني و فلزي بوده كه زير قسمت شيرواني را به صورت سقف كاذب با استفاده از چوب، كلاف‌كشي و ساخته‌اند.

سالن اجتماعات بنا در سمت شمال‌غربي ساختمان كلاسها و چسبيده به آن احداث شده؛ اين فضا شامل يك ايوان ورودي تزئيني در سمت غرب و فضايي شيب‌دار جهت مشايعت نمايش و سن است.

دبیرستان امام خمینی مربوط به ۱۳۱۵ ه. ق. بوده و در بروجرد، شرق خیابان حافظ جنوبی نرسیده به میدان توحید واقع شده و این اثر به شماره ۲۰۷۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان