26 خرداد 1398

روز شنبه 25 خرداد، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بروجرد

💢موضوع :  نصب المان در میدان قیام  و بررسی چالشهای جذب سرمایه گذار و گردشگر   

💢 نکات حائز اهمیت جلسه : 

مدیریت سرمایه گذاری و توسعه شهر، فرآیند ایجاد سیستم سرمایه گذاری مشارکتی در شهرداری، حمل و نقل و ترافیک، مبلمان شهری، سازماندهی مراکز اسکان گردشگران، تشکیل کارگروه جهت تعریف طرح المان و جانمایی مناسب، ایجاد المان شهری مناسب در راستای معرفی بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو

 

Print
دی ان ان