خانه افتخارالاسلام طباطبایی

خانه افتخارالاسلام طباطبایی مربوط به دوره قاجار است
 و در بروجرد، خیابان صفا، کوچه هلال احمر، کوچه آقا احمدی واقع شده است
این خانه متعلق به یکی از روحانیون برجسته شهر و از خانواده سادات طباطبایی بروجرد به نام جاج افتخار الاسلام نبوی طباطبایی بوده است.خانه در کوچه معروف به حاج افتخار از محله صوفیان واقع که درزمان خود یکی از بزرگترین خانه های مسکونی شهر بوده و درحال حاضر از زیباترین منازل مسکونی قدیم در شهر بروجرد است.
بنا در حدود اوایل قاجاریه ساخته شده و مشتمل بر یک ورودی با سردری بزرگ و زیبا ست،در دولنگه چوبی بر آن نصب شده است که پس از عبور از فضای هشتی بر حیاط خانه وارد می شود
 
        
 در ورودی خانه افتخار بروجرد
حیاط خانه ازسه جهت با فضاهای معماری و از سمت غرب با دیوار بزرگ وقطور محصور است که با طاقنماهای نیم دایره کوچک و بزرگ و تزیینات زیبای آجر کاری و کاشی معرق نما سازی شده است.
 ساختمان اصلی عمارت در سمت شمال حیاط قرار دارد این بخش در دو طبقه ساخته شده که در نمای بیرونی با دو پلکان قرینه به سه قسمت تقسیم شده است.
طبقه زیرین بنا دو اتاق بزرگ سه دری قرینه درطرفین پلکان با پوشش سقف طاق آهنگ ،دواتاق کوچک در زیر پله ویک تالار پنج دری در قسمت میانی می باشد.
 این تالار در داخل از یک تالار در جلو یک پس تالار پشت آن تشکیل شده است. 
را ه ورود به طبقه بالااز دو پله کان آجری قرینه است که نمای فوقانی آنها باکاشی های زیبای معرق و خشتی مزین گردیده است.
 طبقه بالا نیز همانند پایین دو اتاق قرینه در طرفین ورودی دارند و اروسی سه دری مشرف به حیاط بر آن است.
دواتاق کوچک دیگر در روبروی پله کان ورودی قرار دارد و در قسمت میانی اروسی هفت دری بزرگی نصب شده که در پشت آن تالار و پس تالار بزرگی قرار دارد، بر بدنه دیوارو و بر قابندی ها زیر سقف آن نقاشی های دیواری متنوعه و زیبایی نقش بسته است
 . سراسر سمت شرقی حیاط با اتاقها و فضاهایی متنوع معماری پوشیده است و حمامی زیبایی در انتهای جنوب شرقی آن قرار دارد حمام همانند تمامی حمام های سنتی شامل بخش های مختلف سردینه، گرمینه می باشد.
در سمت شمال شرقی عمارت فضایی تحت عنوان حیاط خلوت وجود دارد که راه ورود به آن از
 طریق دالانی از سمت حیاط است
 این بخش نیز در دو طبقه و متشکل از فضاهای متنوعی
 می باشد
 سمت جنوب حیاط خلوت مطبخ منزل  قرار دارد مطبخ خانه فضایی است بزرگ
 با پوشش سقف طاق و تویزه که از سه بخش انبار هیزم،تنور جهت پخت نان  و قسمتی
 که برای پخت‌وپز ازآن استفاده می شود تشکیل شده است

این اثر بعنوان یکی از آثار تاریخی در تاریخ 24 اسفند 1383با شماره ثبت 11753در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 


 

انتخابگر پوسته

دی ان ان