11 آذر 1398

روابط عمومی سازمان عمران از اجرای عملیات آسفالت ریزی در ۶ کوچه از معابر سطح شهر به متراژ ۳۰۰ متر مربع در آبان ماه سال جاری خبر داد.

بنابر این گزارش؛ اجرای ۵۰۰ متر مربع کفپوش در معابر خیابان های تختی، شهید قندی، بلوار بهشت و ... از دیگر فعالیت های این سازمان در این ماه بوده است.

همچنین اجرای جداول نهری، کتابی و نیم جدول به طول ۶۵۰ متر و ۱۵۰ متر مربع بتن درجا نیز توسط سازمان در ماه مذکور در حوزه بهسازی معابر سطح شهر و ساماندهی آبروهای شهری به انجام رسیده است.

Print
دی ان ان