پرداخت الکترونیکی قبوض عوارض نوسازی شهروندان بروجردی امکانپذیر شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری؛ با عنایت به تاکید شهردار محترم بروجرد مبنی بر لزوم حرکت هر چه سریعتر به سمت شهر الکترونیک و سهولت در پرداخت عوارض شهرداری، امکان پرداخت الکترونیکی قبوض عوارض نوسازی شهروندان بروجردی امکانپذیر شد.

بنابر این گزارش؛ «صرفه جویی در زمان و هزینه و کاهش مراجعات اداری»، «افزایش بازدهی و سرعت در عملکرد» و «جلوگیری از بروز اشتباهات کاربری» از جمله مزایای اجرای این طرح می باشد.

در همین راستا امروز جلسه کمیسیون فنی و تخصصی شورای اسلامی شهر پیرامون بحث و تبادل نظر برای ارتقاء امکانات الکترونیکی شهرداری برگزار شد و مقرر گردید تا مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اقدامات مقتضی را جهت راه اندازی خدمات الکترونیکی ذیل در پورتال شهرداری حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده در دستور کار خود قرار دهد:

✨ امکان مشاهده ی فیش نوسازی
✨ درخواست تشکیل پرونده برای ملک ساختمانی
✨ درخواست پیگیری پرونده ساختمانی
✨ درخواست نوبت بازدید کارشناس ساختمانی

انتخابگر پوسته

دی ان ان