14 آذر 1398

بهسازی نهر انتهای خیابان بهارستان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری؛ پس از وقوع سیلاب های بهاره در سال جاری و تخریب دیواره انهار شهری، با تامین اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان از محل ذیحسابی مدیریت بحران استان (که تاکنون به میزان ۳ میلیارد تومان محقق شده) بازسازی این انهار آسیب دیده در دستور کار شهرداری بروجرد قرار گرفته است.

در همین راستا بازسازی دیواره های نهر انتهای خیابان بهارستان با نمای مالن و همچنین اصلاح شیب کف آن از طریق بتن ریزی در مقطع دبیرستان شهید چمران تا ابتدای بلوار عشایر بعنوان یکی از انهار آسیب دیده از سیلاب های شهری توسط شهرداری بروجرد آغاز شده که این پروژه تاکنون مجموعاً با اجرای ۸۲ متر سنگ چینی و پیِ سنگی در طرفین نهر به میزان ۸ درصد با پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

Print
دی ان ان