آغاز توزیع سطل های زباله ویژه تفکیک پسماندهای خشک و تر

به گزارش مدیریت ارتباطات؛ در فاز اول از طرح تفکیک پسماند از مبدأ، تعداد 2000 سطل زباله توسط سازمان مدیریت پسماند تهیه شده که از روز گذشته روند توزیع آنها در بین ادارات شهرستان آغاز شد.

بنابر این گزارش؛ پس از پوشش تمام ادارات شهرستان، این روند در بیمارستان ها، داروخانه ها و مدارس شهرستان ادامه خواهد یافت.

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان