مدیریت پایانه مسافربری شرق خبر داد: تامین روشنایی و نصب چراغ چشمک زن در ورودی و خروجی پایانه مسافربری شرق

همچنین بروز رسانی و تقویت روشنایی این پایانه در دستور کار قرار دارد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان