مدیریت پایانه مسافربری شرق خبر داد: پیگیری جهت جلوگیری از سوار نمودن غیرمجاز مسافران در میدان آیت ا... بروجردی از طریق فرمانداری و نیروی انتظامی شهرستان

وی از جمله مزایای اجرای این طرح را بیمه بودن مسافران در هنگام بروز حوادث احتمالی و رفاه حال آنها ذکر نمود.

انتخابگر پوسته

دی ان ان