20 آذر 1398

سرپرست مدیریت ترافیک شهرداری از راه اندازی چراغ های ترافیکی میدان بهشت خبر داد.

حسین گودرزی ضمن بیان مطلب فوق افزود: نصب این چراغ ها که طبق مصوبه شورای ترافیک شهرستان صورت پذیرفته، نقش بسزایی را در کاهش احتمال بروز سوانح در خیابان های منتهی به این میدان خواهد داشت.

Print
دی ان ان