30 آذر 1398

کاهش هزینه های پیمانکاری، رویکرد کاربردی مدیریت شهری برای ایجاد انضباط مالی

به گزارش مدیریت ارتباطات؛ شهرداری بروجرد درنظر دارد تا برای کاهش هزینه های جاری و برقراری انضباط مالی، سطح همکاری بین سازمانهای تابعه خود را در زمینه های مختلف ارتقاء دهد.

در همین راستا؛ «سازمان مدیریت آرامستان ها» احداث قطعه 28 آرامستان دارالسلام را طی تنظیم تفاهم نامه ای به سازمان عمران واگذار نمود، که این امر سبب «کاهش هزینه های پیمانکاری»، «گردش مالی بین سازمان ها» و «درآمد زایی برای سازمان عمران» می شود.

بنابر این گزارش؛ پروژه مذکور که مشتمل بر 500 قطعه قبر می باشد هم اکنون پس از اتمام عملیات خاکبرداری در مرحله اجرای دیوارچینی و عملیات پلاستر قرار دارد.

Print
دی ان ان