3 دی 1398

تعرفه های پیشنهادی عوارض محلی، بهاء خدمات و سایر درآمدهای «حمل و نقل بار و مسافر» در سال 99 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری امروز مورخ 98/10/2 جلسه کمیسیون اداری و مالی شورای اسلامی شهر با حضور شهردار محترم، اعضای کمیسیون و ریاست سازمان مذکور به منظور بررسی این دفترچه برگزار که مفاد آن به تائید شورا رسید.

بنابر این گزارش؛ «فعال سازی کدهای درآمدی غیرفعال»، «واگذاری پارکینگ های سطح شهر جهت حفظ و نگهداری و کسب درآمد»، «اخذ درآمد از طریق تبلیغات در تاج ایستگاه اتوبوس و بدنه اتوبوس های درون شهری»، «تحت پوشش قراردادن آژانس های سطح شهر» و ... از جمله نکات جدید و حائز اهمیت در دفترچه مذکور می باشد.

 

Print
دی ان ان