24 دی 1398

حفر 2000 چاله در تپه شهدا با هدف انبوه کاری گونه های گیاهی

به گزارش مدیریت ارتباطات؛ شهرداری بروجرد در نظر دارد با هدف توسعه گردشگری در تپه شهدا اقدام به کاشت انبوه گیاهان پوششی کم آب و متناسب با اقلیم منطقه از جمله سنجد، زیتون تلخ و «ژونی پروس» نماید.

بنابر این گزارش؛ استفاده از نهال های بزرگ (در زمان کاشت) از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای ماندگاری بالای این پوشش گیاهی است.

شهردار محترم نیز روز گذشته ضمن بازدید میدانی از این پروژه، نکاتی را در خصوص اصلاح عمق و عرض چاله های حفر شده و رعایت تشتک مناسب آبگیر برای جذب حداکثری نزولات آسمانی و آبیاری های دوره ای متذکر شدند.

Print
دی ان ان