سرپرست سازمان مدیریت پسماند از ساخت نقاهتگاهی جهت نگهداری سگهای بدون صاحب خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری؛ جلسه تعیین تکلیف سگهای بدون صاحب امروز با حضور سرپرست و مسئولان سازمان مدیریت پسماند، ریاست انجمن پیشگامان سبز گستر و ریاست موسسه مهر آفاق فرزانگان در محل دفتر ریاست سازمان برگزار گردید.

بنابر این گزارش؛ در این جلسه مقرر شد تا سازمان مدیریت پسماند نسبت به مکانیابی و تهیه نقشه u.t.m برای ساخت این نقاهتگاه اقدام نماید و از اداره منابع طبیعی درخواست واگذاری قطعه زمین مورد نظر را داشته باشد.

همچنین در این جلسه مقرر شد تا پس از اخذ قطعه زمین مذکور سازمان مدیریت پسماند نسبت به انعقاد تفاهم نامه با موسسه مهر آفاق فرزانگان جهت تجهیز و ساخت نقاهتگاه اقدام نماید.

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان