30 مرداد 1397

شروع عملیات رنگ آمیزی سرعتکاههای سطح شهر با رنگهای ترافیکی .

فازاول: میدان امام (ره) تا میدان توحید لاین رفت و برگشت

Print
دی ان ان