X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

رفع خطر از دیوار تخریب شده در خیابان حافظ جنوبی کوچه شهید مشایی فرد که در اثر بارندگی های شب گذشته دچار ریزش شده بود

دسته ها

دی ان ان