X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد
SuperUser

دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد

دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد

به انضمام ضوابط اجرایی، جداول و نقشه های بلوک بندی شده

لازم بذکر است که شماره بلوک بندی ارائه شده در این دفترچه با شماره بلوک بندی شهرداری مغایرت دارد 

فایل ها برای دانلود

دسته ها

دی ان ان