26 خرداد 1398

جلسه کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر بروجرد

💢محل برگزاری: پارک جنگلی شهید بهشتی 
 
💢موضوع : تعیین تکلیف و برنامه ریزی مناسب در راستای بهره برداری از پارک جنگلی شهید بهشتی   

💢 اهم مباحث جلسه :  

۱- تهیه گزارشی از شرح خدمات پارک جنگلی حداکثر ظرف مدت یک ماه با استفاده از نظر مشاور، توسط مدیر عامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و تحویل به اداره منابع طبیعی جهت تصویب و اجرای مراحل بعدی کار 
 
۲- برگزاری جلسه فی مابین شورای اسلامی شهر ، اداره منابع طبیعی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تا حصول بهره برداری از پارک جنگلی 
 
۳- الگوبرداری از شرح خدمات سایر شهرهای کشور که از پارکهای جنگلی برخوردار می باشند.

 

Print
دی ان ان