X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

برگزاری دوره های آموزشی کارمندان شهرداری بروجرد

برگزاری دوره های آموزشی کارمندان شهرداری بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بهسازی؛  توسط آسفالت تراشیده شده از ویت کن کوچه ارغوان ۹ فاز ۷ اندیشه

اجرای بهسازی؛ توسط آسفالت تراشیده شده از ویت کن کوچه ارغوان ۹ فاز ۷ اندیشه

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای تسطیح و رگلاژ و بیس ریزی شهرک اندیشه فاز ۳ ارتش کوچه زعفرانیه

اجرای تسطیح و رگلاژ و بیس ریزی شهرک اندیشه فاز ۳ ارتش کوچه زعفرانیه

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای زیرسازی جهت پخش بیس کوچه های ۸۱ هکتاری میدان شهید بازگیر

اجرای زیرسازی جهت پخش بیس کوچه های ۸۱ هکتاری میدان شهید بازگیر

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای کرم بندی ، جدول حاشیه پیاده رو جهت آماده سازی اجرای کفپوش و همچنین خاکریزی جهت  رسیدن به کد مورد نظر در سطوح ؛ بلوار شهرداری روبروی شهرداری منطقه ۱

اجرای کرم بندی ، جدول حاشیه پیاده رو جهت آماده سازی اجرای کفپوش و همچنین خاکریزی جهت رسیدن به کد مورد نظر در سطوح ؛ بلوار شهرداری روبروی شهرداری منطقه ۱

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بهسازی و ترمیم کفپوشهای پیاده رو خیابان حافظ شمالی

اجرای بهسازی و ترمیم کفپوشهای پیاده رو خیابان حافظ شمالی

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بیس ریزی در مسیرهای حفاری کوچه دریا محله علی آباد - اسلام آباد

اجرای بیس ریزی در مسیرهای حفاری کوچه دریا محله علی آباد - اسلام آباد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بیس ریزی جهت تسطیح و رگلاژ  انتهای خیابان قائم (عج) ( ۴۰ دستگاه)

اجرای بیس ریزی جهت تسطیح و رگلاژ انتهای خیابان قائم (عج) ( ۴۰ دستگاه)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بتن در جا در خیابان قاآنی، ۱۰ متری رجایی کوچه نور بخش

اجرای بتن در جا در خیابان قاآنی، ۱۰ متری رجایی کوچه نور بخش

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای کفپوشهای رنگی در پیاده رو خیابان تختی

اجرای کفپوشهای رنگی در پیاده رو خیابان تختی

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بیس ریزی در چاله های کوچه گلنار خیابان دانشگاه جنوبی

اجرای بیس ریزی در چاله های کوچه گلنار خیابان دانشگاه جنوبی

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بیس ریزی در محل حفاری واقع در میدان آیت الله بروجردی

اجرای بیس ریزی در محل حفاری واقع در میدان آیت الله بروجردی

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرا و ادامه بهسازی کنار جداول با آسفالت تراشیده شده از ویت کن واقع در خیابان خرم

اجرا و ادامه بهسازی کنار جداول با آسفالت تراشیده شده از ویت کن واقع در خیابان خرم

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بهسازی و لکه گیری کفپوشهای سنگی خیابان شهدا

اجرای بهسازی و لکه گیری کفپوشهای سنگی خیابان شهدا

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بهسازی با آسفالت تراشیده شده از ویت کن در محل حفاری و حاشیه جداول در خیابان خرم

اجرای بهسازی با آسفالت تراشیده شده از ویت کن در محل حفاری و حاشیه جداول در خیابان خرم

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
RSS
دی ان ان