X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

مدیریت منابع انسانی در نظر دارد دوره های کوتاه مدت آموزشی درون سازمانی را جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان واحدهای مختلف در قالب عناوین تخصصی برگزار نماید.ضمنا لیست دوره ها به پیوست حضورتان ایفاد می گردد.

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
RSS

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان