X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

گزارش عملکردی شهرداری بروجرد در مقایسه با سال قبل

گزارش عملکردی شهرداری بروجرد در مقایسه با سال قبل

گزارش عملکردی شهرداری بروجرد در نیمه نخست سال 1398 در مقایسه با سال قبل

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

مدیریت منابع انسانی در نظر دارد دوره های کوتاه مدت آموزشی درون سازمانی را جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان واحدهای مختلف در قالب عناوین تخصصی برگزار نماید.ضمنا لیست دوره ها به پیوست حضورتان ایفاد می گردد.

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
RSS

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان