X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

سرپرست مدیریت ترافیک شهرداری از راه اندازی چراغ های ترافیکی میدان بهشت خبر داد.

حسین گودرزی ضمن بیان مطلب فوق افزود: نصب این چراغ ها که طبق مصوبه شورای ترافیک شهرستان صورت پذیرفته، نقش بسزایی را در کاهش احتمال بروز سوانح در خیابان های منتهی به این میدان خواهد داشت.

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان