X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

جمع آوری برگ های خشک پاییزی از سطح معابر

فصل پاییز در شهر بروجرد با درختان سربه فلک کشیده در دو سوی خیابان ها علاوه بر زیبایی های خاص خود که موردتوجه شهروندان  واقع می شود، همواره برای شهرداری به عنوان متولی پاکیزگی شهر بیانگر تلاش بیشتر است تا همزمان با آغاز برگ­ریزان درختان ضمن جمع آوری برگ های خشک، از وقوع گرفتگی های مسیر آبرفت های شهری جلوگیری نمایند.

امسال نیز شهرداری بروجرد با بسیج نیروهای خدماتی خود، بصورت روزانه اقدام به جمع‌آوری برگ‌های پائیزی درختان از سطح معابر و پارکهای سطح شهر نموده است که در ادامه گوشه ای از این تلاشها را مشاهده می نمائید.

 


 

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان