X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

توافق های تکمیلی فی مابین شهرداری و تعاونی مسکن شبکه بهداشت و بهزیستی حاصل شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات روز گذشته (مورخ 19 خرداد) جلسه ای با حضور شهردار بروجرد، ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، اعضای هیئت مدیره تعاونی «شبکه بهداشت و بهزیستی» و مدیران شهرداری پیرامون رفع مشکلات این تعاونی در شهرداری مرکزی برگزار شد.

بنابراین گزارش؛ در این جلسه راهکارهای اجرایی توسط شهرداری ارائه که مورد موافقت اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.


 

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان