X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

بازدید میدانی دکتر جافری شهردار بروجرد و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از تپه شهدا (چغا)

بازدید میدانی دکتر جافری شهردار بروجرد و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از تپه شهدا (چغا) جهت بررسی پتانسیل‌های این تپه بعنوان نماد و سرمایه شهر بروجرد برای اجرای طرحهای گردشگری در آن بمنظور تبدیل این تپه به قطب گردشگری شهرستان

 

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان