X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

بازدید شهردار بروجرد از ساخت و سازهای منطقه کوی پزشکان و خ امیرکبیر و تاکید بر حفظ فضای سبز پیرامون این مناطق در اولین روز کاری

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان