X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول) سازمان مدیریت پسماند شهرداري بروجرد در خصوص فروش تعدادي از ماشین آلات عمرانی ،اتوبوس شهري، موتور سیکلت، وانت بار ، قطعات اسقاطی و بلا استفاده سازمان

فایل ها برای دانلود

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان